Inverto 7000s en Lemon 070 PVR
door Rob van der Does
 

12-1-2007
Inleiding


De Inverto is gebouwd volgens het banaanprincipe: Het product rijpt bij de klant.

Bovenstaande opmerking geeft het al een beetje aan: met de Inverto 7000 heb ik een soort haat-liefde verhouding. De aanschaf vond begin 2006 plaats, na een langdurig en tamelijk uitgebreid beslissingsproces. Een beslissing waarop diverse, op dat moment beschikbare testen met een lovende inhoud, een belangrijk stempel hebben gedrukt. Ook het feit dat er diverse druk bezochte forums waren, waar de Nederlandse importeur nadrukkelijk aan deelnam, gaf mij een gevoel van vertrouwen.

Aan de ene kant is het een uitgebreide, eenvoudig bedienbare machine, die voor een redelijke prijs wordt geleverd; aan de andere kant is het een apparaat met veel bugs en andere, soms erg knullige, tekortkomingen. Er worden door de fabriek weliswaar firmware-updates uitgebracht, maar dat is een tergend langzaam proces. Bovendien worden meestal weer nieuwe problemen geïntroduceerd. Doordat ik in de diverse forums, en ook door zelf te experimenteren, tamelijk veel ervaring heb opgedaan met (de nukken van) dit apparaat, kan ik andere gebruikers misschien wat ellende besparen.

U vindt op deze pagina dan ook links naar de forums. Ook vindt u settinglijsten en handleidingen. Die handleidingen zijn zelf gemaakt: de fabrikant verzorgt dit namelijk niet!

Om u toch een hele korte totaalindruk te geven: ondanks alle problemen (en ook een beetje in de hoop dat er nog wel wat verbeterd wordt): voor de prijs, die nog steeds dalende is, is het best een complete machine. Er is echter één groot hardwaremanco: de USB-snelheid zal altijd tergend traag blijven. Als het uw bedoeling is om opnames naar een PC over te brengen, kunt u deze machine beter laten staan. Begin 2007 brengt FTA (de producent van de Inverto) een HD-ontvanger uit: de Inverto 8ooo. Omdat deze als HD-ontvanger natuurlijk met MPEG-4 uit de voeten kan, is dit mogelijk een interessant alternatief voor de 7000. Met de kanttekening dat de prijsstelling nog niet bekend is. MPEG-4 wordt namelijk in toenemende mate ook voor SD-TV gebruikt: dat kan die ontvanger dus aan. En wellicht heeft FTA geleerd van de ontwerpfouten van de 7000………

Omdat de Inverto uitstekend is te gebruiken met een Unicable-LNB, is ook daarover wat informatie toegevoegd.

Hoewel ik het steeds heb over de Inverto 7000 PVR zijn er twee producten van dezelfde firma die van binnen identiek zijn, maar die in een ander jasje zitten, de Inverto 7000m PVR en de Lemon 070 PVR.

Oh ja: dat banaanprincipe werkt wel: de machine is duidelijk aan het rijpen, mede dankzij een aantal actieve gebruikers!

Er is trouwens nog een banaanprincipe: als het rijpingsproces niet goed verloopt, komt rot voor rijp! Laten we hopen dat dat niet gebeurt.

Heel veel plezier gewenst met de Inverto (of de Lemon),
Rob van der Does


begin 2008
Ontwikkeling gestopt!


We schrijven inmiddels begin 2008.

De fabrikant (FTA) heeft inmiddels aangekondigd de verdere ontwikkeling van deze ontvanger te hebben stopgezet. Dit ondanks het feit, dat nog steeds een flink aantal problemen niet is opgelost.

Zou het dus toch "rijp, rijper, rot" moeten zijn?

Het is zeer spijtig te moeten constateren dat FTA in de ruim twee jaar dat de ontvanger op de markt is, niet in staat is gebleken op doorwrochte wijze firmware te kunnen bouwen. Het is duidelijk, dat het bedrijf daardoor een flink aantal klanten heeft, dat van de aankoop van verdere producten van dit merk afziet. Dit te meer, omdat ook duidelijk is geworden dat FTA weigert lessen te leren uit de krakkemikkige wijze waarop de ontwikkeling (in eigen huis) plaats vindt.

Er zijn nog een aantal problemen, die bij FTA bekend zijn. Overzichten staan onder "Waarschuwingen", "Ernstige bugs", "Functionele bugs" en "Cosmetische bugs" (zie menu).

Let op:
Laat deze lijsten niet de suggestie wekken dat de ontvanger een slechte aankoop zou zijn. Van vele ontvangers is een dergelijke lijst te maken (maar waar vind je die?). En de Inverto heeft zeker ook sterke kanten, die vaak onderbelicht blijven.


Hart van de ontvanger


De STi5514 processor vormt het hart van de ontvanger. In het menu onder "datasheets" (zie menu) is technische informatie te downloaden.


Settingslijsten


U kunt zelf satellieten scannen en in favorietenlijsten plaatsen; u kunt ook gebruik maken van een bestaande lijst. Deze kunt u naar behoefte aanpassen aan uw wensen.

Settingslijsten voor zowel de Inverto 7000 als de Scena 5 zijn te downloaden via link onder "Settings" (zie het menu).


DVD maken


Hoewel het weinig met de Inverto te maken heeft (anders dan dat de Inverto opnames in uitzendkwaliteit produceert) heeft, vindt u in het menu een handleiding hoe met freeware een DVD te maken. Afkomstig van onze Duitse forum collega’s, vertaald door een Nederlandse forumgenoot.

De handleiding is te downloaden via link onder "Handleidingen" (zie het menu).


Bedrade AfstandsBediening Serieel


Babs staat voor Bedrade AfstandsBediening Serieel. Het is een door een forumgenoot gemaakt programma, speciaal bedoeld voor de echte hobbyist: Bedien je Inverto vanaf de PC.

Het programma is te downloaden via link onder "Software" (zie het menu).


begin 2008
Waarschuwingen


De onderstaande bugs kunnen leiden tot het verloren gaan van opnames en worden daarom als eerste genoemd:

 1. Als opnames voor verdere verwerking gekopieerd moeten worden naar een PC of een externe harde schijf (Ext. HDD), moeten deze opnames gemaakt zijn met de opties "Opname ondertiteling" en "Opname geluidssporen" beide op "Aan". Als dit niet het geval is, worden de opnames gemaakt in een niet-compatibel formaat (dat niet door alle bewerkingsprogramma’s wordt ondersteund. Het resultaat is vaak een grote hoeveelheid uiterst hinderlijke "Drop-Outs").
 2. Soms wordt door het gebruik van de bewerkingsmogelijkheid (het "Snijden") een opname vernietigd (er blijft dan slechts een opname van enkele seconden over). Het is dus verstandig deze optie niet te gebruiken.
 3. In de Persoonlijke Planner kan het gebeuren dat herhalende ingaves een enkele ingave doen beëindigen in het geval van een polariteitsconflict. Het is dus verstandig belangrijke opnames handmatig op overlap te controleren.
 4. In de Persoonlijke Planner worden ingaves van series met EPG-binding vaak niet goed uitgevoerd, vooral als de EPG-data incompleet is, kan dit leiden tot het niet of niet correct uitvoeren van de geplande opnames.
 5. Een aantal stations zendt een verkeerde tijd uit. Daarom zou het synchroniseren van de tijd van de ontvanger slechts moeten plaatsvinden met een zelf gekozen station. Omdat dit niet mogelijk is, kan de ontvanger makkelijk op een verkeerde tijd ingesteld raken (waardoor geplande opnames niet of niet goed worden uitgevoerd). Dat is te voorkomen door de tijdsynchronisatie "Uit" te zetten.


begin 2008
Ernstige bugs


 1. Als een opname start, terwijl er al een opname loopt, wordt het afspelen van een opname onderbroken en wordt geschakeld naar de zender waar als laatste naar gekeken werd. Als het bekijken van die zender niet mogelijk is i.c.m. de twee lopende opnames, loopt de ontvanger vast en is een reboot noodzakelijk.
 2. De USB-kopieersnelheid is, hoewel geadverteerd als USB-2.0, heeeel erg laag. Het kopiëren duurt daardoor even lang als de afspeelduur van het bestand. FTA heeft aangegeven dat dit een hardwarebeperking is en dat dit niet zal worden opgelost.
 3. Off-line decoderen werkt niet (betrouwbaar) als twee CAM’s aanwezig zijn.
 4. Na het verlaten van de bibliotheek is vaak geen of slechts een stotterend beeld te zien. Dit duurt een tijdje, en kan worden opgelost door de CAM even te verwijderen. De Aston-CAM loopt in dit geval vaak vast.
 5. Het gebruik van de ontvanger, vooral zappen, leidt tot kortdurende beelduitval ("frame-loss") in opnames die op dat moment lopen.
 6. Soms blijven de CAM en de HDD actief tijdens Stand-by. De ontvanger komt dan nooit meer in "Deep-sleep" (energiebesparingsstand) tot er een reboot heeft plaats gevonden.
 7. Als een grote kanaallijst wordt gebruikt, raakt deze soms corrupt. De volgorde verandert dan, radiokanalen worden soms meerdere malen weergegeven en LCN wordt soms actief. Deze problemen betreffen alleen de hoofdlijsten: de FAV-lijsten blijven onaangetast. Wel wordt hiermee het tonen van, na een satellietscan, nieuw gevonden kanalen bemoeilijkt (normaal gesproken worden die getoond aan het einde van de bestaande hoofdlijsten).
 8. Als de EPG data niet compleet is, wordt de planner soms "gek". Opnames worden dan op een geheel verkeerde dag en/of tijd uitgevoerd.
 9. Soms wordt, zonder dat een duidelijke oorzaak aanwezig is, een groot aantal bestanden genaamd "Instant Replay" in de bibliotheek getoond. Deze kunnen weliswaar worden verwijderd, maar onstaan steeds opnieuw. De enige remedie is helaas het formatteren van de schijf.
 10. Soms kan een zelf aangemaakte map in de bibliotheek niet worden verwijderd. Een "Pop-up" meldt dan dat de map in gebruik is, terwijl dat niet het geval is. Nadat een nieuwe map is aangemaakt, kan de oorspronkelijke worden verwijderd. Echter: de nieuwe map erft het probleem. Ook hier biedt slechts het formatteren van de schijf echte uitkomst.
 11. Soms komen massieve geluids drop-outs voor, met name als een AC3 geluidspoor wordt afgespeeld. Volgens FTA zal dit probleem niet worden opgelost.
 12. Een (USALS gestuurde) gemotoriseerde schotel zal vaak volstrekt onnodig gaan draaien als de bibliotheek wordt bezocht.
 13. Bij het gebruik van een (USALS gestuurde) gemotoriseerde schotel zal een opname soms mislukken (0-sec opname) als de schotel naar een andere satelliet moet draaien (te korte time-out?).
 14. Het automatische proces dat bepaalt welke tuner gebruikt wordt, is niet stabiel als beide tuners over een verschillende antenneconfiguratie beschikken (voor elke opname zou het proces de tuner moeten kiezen met de minste, maar wel voldoende mogelijkheden. De keuze is echter willekeurig).
 15. De PC-suite is erg instabiel en ontbeert essentiële functionaliteit.
 16. Na het veranderen van winter- in zomertijd (en vice versa) zijn in de planner de tijden van niet-EPG gebonden opnames verkeerd.


begin 2008
Functionele bugs


 1. De Persoonlijke Planner waarschuwt normaal gesproken als een nieuwe ingave conflicteert met een bestaande. Echter: daar wordt geen rekening gehouden met de ingestelde start- en eindmarge. Dat kan dus leiden tot het slechts gedeeltelijk opnemen van een programma. Handmatige controle is dus een vereiste (of het ingeven van niet-EPG gebonden opnametijden, waarin de marges al verwerkt zijn).
 2. Het kopiëren van mappen is niet mogelijk (noch met de PC-suite, noch naar een USB-device).
 3. De map genaamd "Back-up" wordt altijd gecreëerd, ook als de back-up functie gedeactiveerd is.
 4. De USALS-instellingen pagina vermeldt commando’s die voor USALS niet van toepassing zijn (de pagina is eenvoudig gekopieerd van de 1.2-motor instellingen).
 5. Als een nieuwe ingave in de Planner conflicteert met een bestaande, zich herhalende ingave, kan het conflict via een pop-up scherm worden opgelost. Als daarbij wordt gekozen voor het verwijderen van de bestaande ingave, wordt de gehele reeks verwijderd en niet slechts de conflicterende uitvoering daarvan. Daarna moet dus de verwijderde serie opnieuw worden ingegeven.
 6. Het zou mogelijk moeten zijn het ophalen van EPG-data te beperken tot een gering aantal zenders. Nu kan, doordat de hoeveelheid daarvoor beschikbaar geheugen beperkt is, juist gewenste data worden overschreven door onnodige data.
 7. Opnames groter dan 4GB kunnen niet worden gekopieerd naar een USB-device (vanwege het vereiste FAT-systeem dat slechts data kleiner dan 4 GB aan kan). Dit had eenvoudig opgelost kunnen worden door de Inverto in voorkomend geval het bestand te splitsen. Bijkomend probleem is dat de Inverto de bestandsgrootte niet aangeeft, waardoor tevoren niet bekend is of een probleem gaat ontstaan.
 8. Als de ontvanger in stand-by wordt gezet, schakelt na een paar seconden de harde schijf in. Dit is ten behoeve van het "Off-line-decodeerproces", maar wordt ook volstrekt onnodig uitgevoerd als er niets te decoderen is (en zelfs als die functie in het menu geheel is uitgeschakeld). Dit gedrag gaat ten koste van de levensduur van de schijf.
 9. Voor de Nederlandse kanalen op Astra 3 wordt geen EPG weergegeven (slechts "Now/Next").
 10. Niet altijd worden alle opnames gedecodeerd: soms wordt een opname "vergeten". Normaal gesproken wordt nadat de ontvanger de volgende keer op stand-by is gezet het proces alsnog afgerond.
 11. Er is geen enkele manier om zenders in de hoofdlijst te filteren/sorteren. Dat maakt het zoeken van zenders in een grote lijst vrijwel onmogelijk (zelfs de goedkoopste no-name ontvangers hebben dit soort mogelijkheden wel).
 12. Planner ingaves in de series mode worden gedupliceerd na de uitvoering. Het duplicaat wordt gemarkeerd met een geel uitroepteken. Deze ingaves dienen handmatig verwijderd te worden.
 13. Er wordt geen waarschuwing gegenereerd, als een bestand van een USB-device een gelijknamig bestand op de schijf van de Inverto dreigt te overschrijven.
 14. Gedecodeerde bestanden krijgen een verkeerde opnametijd (dat is de tijd van het afronden van het decodeerproces).
 15. Het afspelen van MP3 bestanden sopt vaak zomaar middenin een bestand. Nadat de cursor wordt bewogen, wordt het afspelen hervat.


begin 2008
Cosmetische bugs


 1. Afspelen van MP3’s: diverse verkeerde symbolen en symbolen van niet-bestaande functies.
 2. Het sorteren van MP3’s op grootte wordt pas geëffectueerd nadat de map wordt verlaten.
 3. In de widget mode (het kleine info-schermpje dat verschijnt als op "Info" wordt gedrukt) worden radiokanalen soms als 16:9 vermeld.
 4. Een gebeurtenis die gepland is via de MediaHighWay-EPG (dus van Nederlandse zender) wordt in de widget-mode niet gemarkeerd.
 5. In de EPG (guide-mode) worden niet altijd alle geplande opnames gemarkeerd. i.c.m. een aantal van de bovengenoemde bugs kan dit een groter probleem vormen.
 6. Bij een firmware-update via een USB-device wordt het verkeerde versienummer weergegeven.
 7. Enkele karakters worden zowel op het scherm als op het VFD verkeerd weergegeven (@ en é).
 8. Bij het afspelen van een opname blijft soms de tijdmarkering in beeld staan. Dit gebeurt voornamelijk als tijdens het afspelen de info is opgevraagd en is oplosbaar door eerst de blauwe toets en daarna de exit-toets in te drukken.
 9. Teletekst kan enkele karakters niet weergeven (en toont dan een spatie).


LinksDe fabrikant van Inverto, Lemon en Unicableproducten.

De Nederlandse importeur van Inverto, Lemon en Unicableproducten.

De Belgische importeur van Inverto, Lemon en Unicableproducten. Er is ook een forum.

Dit is een tamelijk druk bezocht forum, waar best veel informatie is te vinden. Ook de Nederlandse importeur is hier soms te vinden.

Dit is een tamelijk druk bezocht forum, waar best veel informatie is te vinden. Speciaal voor alle mogelijke satellietontvangst gerelateerde zaken.

Een snel groeiend forum, waar vaak heel snel goede antwoorden worden gegeven. Duitstalig, met een Engelstalig hoekje voor het stellen van vragen.